NEWS|WORKS

イベント運営

キッチン家電
新製品セミナー

■会場選定、交渉、調整
■運営